top of page
  • Writer's pictureVILNIAUS ETNINĖS KULTŪROS CENTRAS

„Visi darbai lingvi.“ Janinai Pavliukevičienei atminti

Šiandien palydėjome į Tėvo namus vyriausią Lietuvos sodų rišėją, neseniai atšventusią 91-ąjį gimtadienį, Janiną Pavliukevičienę. Gimusi ir gyvenusi Švenčionių rajone, Janina su tam kraštui būdingu nuoširdumu ir atvirumu sutikdavo kiekvieną, peržengusį jos trobelės Strūnaičių kaime slenkstį, buvo geraširdė ir linkusi pajuokauti. Kuomet aštuoniasdešimtmečio proga ją kalbinę žurnalistai paklausė, ar nesunku jai rišti sodus, atsakė: „Sunku cik su girtu suskalbėc. E visi kici darbai lingvi“.

Janina Pavliukevičienė (Lino Jonušo nuotr.)

Janina negailėdavo patarimų ir pamokymų, kaip surišti šiaudinį sodą, paukštelį, saulutę ar angeliuką, kaip suvyti šiaudo juosteles ir vėliau jas susiūti į skrybėlę. Nepavaišintas ir neapdovanotas kuriuo nors iš tų dirbinių iš jos namų neišeidavo nė vienas. J. Pavliukevičienė dirbo be atilsio iki paskutinės dienos. Nelengvas buvo Janinos gyvenimas, tačiau niekas negirdėjo jos skundžiantis – gal tos kantrybės sėmėsi iš rugio, kuris, kaip ir ji pati, kantriai kentė ir žiemos speigus, ir pavasario vėjus, ir vasaros kaitrą. Šiaudo darbeliai, kurių pramoko dar vaikystėje, ir buvo didieji jos širdies ramintojai.


Kitas gyvenimas Janinai prasidėjo, kai ją „atrado“ Nalšios muziejus, ir 2008 m. ne be jų rūpesčio gavo Tautinio paveldo sertifikatą – tapo amatininke ir pamažu ėmė garsėti ne tik rajone, bet ir visoje Lietuvoje. 2021 m. Regina Mikštaitė-Čičiurkienė, Nalšios muziejaus direktorės pavaduotoja etninės kultūros veiklai, rašė: „amatininkei netrukdo garbus amžius, ji labai aktyvi ir visur suspėjanti. Kiekvienais metais savo darbus pristato respublikinėse, rajoninėse parodose, kermošiuose bei mugėse, renginiuose, susitikimuose ir edukacinėse programose. Jos auksaspalvių šiaudinių sodų, skrybėlių, saulučių yra ne tik visoje Lietuvoje, bet ir Lenkijoje, Austrijoje, Čekijoje, Vokietijoje, Prancūzijoje ir Amerikoje“.


2021 m. Lietuvos tautodailininkų sąjungos Vilniaus bendrijos ir Vilniaus krašto tautodailininkų ir meno kūrėjų bendrijos pirmininkės Ramutės Kraujalienės iniciatyva Janinos Pavliukevičienės sodais gėrėjosi Sankt Peterburgo gyventojai bei svečiai. Parodos rengėjų užsakymu Nalšios muziejus ir Švenčionių miesto kultūros centras sukūrė trumpametražį dokumentinį filmą apie Janinos Pavliukevičienės amatą – šiaudinių sodų rišimą, šiaudinių kepurių, paukštelių gamybą. Filmą kūrė dr. Regina Mikštaitė-Čičiurkienė ir Ramūnas Maminskas. Jį galima pamatyti Švenčionių miesto kultūros centro ir Nalšios muziejaus Facebook paskyroje (rusų kalba).


J. Pavliukevičienė dalyvavo ir Lietuvos televizijos laidoje „Duokim garo“. Amatininkė kiekvienais metais dalyvaudavo rajoninėje, regioninėje konkursinėje liaudies meno parodoje „Aukso vainikas“ (2012 m. tapo šios parodos laureate), atveždama vis naujus šiaudinius sodus, kuriuos vėliau dažniausiai išdovanodavo parodos organizatoriams. Tais pačiais metais Janinai, kaip labiausiai nusipelniusiai Švenčionių rajonui, įteikta nominacija už pasiekimus žmogiškojo kapitalo ugdymo srityje.


Janina Pavliukevičienė liks sodų rišėjų bendruomenės ir visų ją pažinojusių atmintyje kaip šviesi asmenybė – nuoširdi, atlaidi, patarianti, dalijanti nesavanaudiškos meilės dovanas visiems aplink. Tegul ilsisi ramybėje Viešpaties namuose...


Marija Liugienė, Vilniaus etninės kultūros centras

Comments


bottom of page