top of page
  • Writer's pictureVILNIAUS ETNINĖS KULTŪROS CENTRAS

Šiaudinių sodų rišimo tradicija įtraukta į UNESCOGruodžio 5 d. Botsvanoje vykusioje Nematerialaus kultūros paveldo išsaugojimo konvencijos Tarpvyriausybinio komiteto sesijoje buvo priimtas sprendimas įtraukti šiaudinių sodų tradiciją į UNESCO Reprezentatyvųjį žmonijos nematerialaus kultūros paveldo sąrašą.


Šis visuotinis šiaudinių sodų rišimo tradicijos pripažinimas vertybe yra ne tik reikšmingas įvertinimas sodų rišėjų bendruomenei, bet ir svarbus žingsnis, siekiant saugoti ir puoselėti šią tradiciją.


Šiaudinių sodų tradicijos Lietuvoje nominacinę paraišką darbo grupėje rengė Vilniaus etninės kultūros centro specialistai drauge su Lietuvos nacionaliniu kultūros centru, Lietuvos nacionaline UNESCO komisija, Antano ir Jono Juškų etninės kultūros muziejumi, Lietuvos nacionaliniu muziejumi, Lietuvos istorijos institutu bei asociacijos „Dangaus Sodai“ atstovais.


Lietuva, pateikdama šiaudinių sodų tradicijos nominacinę paraišką UNESCO, įsipareigojo ir ateityje saugoti, skatinti bei plėtoti šią tradiciją. 2017 m. sodų rišimo tradicija įrašyta į Lietuvos Nematerialaus kultūros paveldo vertybių sąvadą. Tradicija plačiai puoselėjama ir perduodama šeimose, kultūros centruose, ugdymo įstaigose, susibūrusiose meistrų ir mėgėjų bendruomenėse.

Vykinto Sniečkaus nuotrauka

Comments


bottom of page